Care2Care sluit aan bij ‘Extra handen voor de zorg’

Coronavirus-care2care

Extra handen voor de zorg – inzet (oud) verzorgenden

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. Organisaties zetten alles op alles om de continuïteit van zorg te waarborgen. In sommige situaties kan dat alleen als er extra capaciteit bij komt. De vraag naar tijdelijke inzet van (gediplomeerde) medewerkers wordt dan ook steeds groter. Tegelijkertijd zien we dat mensen in grote getalen hun hulp aanbieden na oproepen via social media, waaronder veel (oud)verpleegkundigen en (oud)verzorgenden.

Regionaal contactpunt

Care2Care heeft zich, samen met de andere regionale werkgeversorganisaties binnen RegioPlus, aangesloten bij het landelijk initiatief ‘Extra handen voor de zorg’ om medewerkers met een zorgdiploma en/of -achtergrond op te roepen op om vrijwillig bij te springen. Inmiddels hebben zich ruim 20.000 mensen geregistreerd in een gezamenlijke database, en dit aantal neemt elke dag toe. Bijna 1000 aanmeldingen komen uit de regio Rijn Gouwe. We hebben een contactpunt ingericht van waaruit we de regionale vraag en het aanbod aan elkaar gaan koppelen met als doel zorg- en welzijnsorganisaties te ontlasten. We slaan hierbij de handen ineen met Branche Organisaties Zorg, ROAZ, V&VN, NU’91 en het ministerie van VWS.

Inventarisatie behoefte

Alle organisaties binnen het Care2Care netwerk hebben een nieuwsbrief ontvangen met het verzoek om ons te laten weten of er behoefte is aan tijdelijk extra capaciteit. Organisaties die vanwege de crisis extra capaciteit nodig hebben, of verwachten dat dit in de nabije toekomst het geval is, kunnen hun vraag kenbaar maken via dit formulier. Ons team zal een dezer dagen contact opnemen. Meer informatie nodig? Neem dan contact op met het regionale contactpunt via contactpunt@care2care.nl

Matching

Uit de aanmeldingen van (oud)zorgmedewerkers kijken we of en zo ja, welke tijdelijke krachten we aan uw organisatie kunnen koppelen. Wij doen daarbij een eerste check op geschiktheid. Daarna ontvangt u van ons contactgegevens waarmee u zelf aan de slag kunt. Er wordt bij matching rekening gehouden met de kwaliteitsstandaarden en het besmettingsrisico dat de inzet van mensen van buiten de organisatie met zich meebrengt.

Nemen mensen direct contact met u op om hulp aan te bieden? Vraag ze dan om dit formulier in te vullen. Ze komen dan in de landelijke database en daarmee in het regionale matchingsproces. De aanmelding en coördinatie van vrijwilligers zonder ervaring in de zorg loopt via het Rode Kruis.

Vermelding in de pers

Op 24 maart jl. publiceerde Leidsch Dagblad een artikel over de belangstelling voor werken in de zorg. Het hele artikel is ook via PDF extra handen voor de zorg terug te lezen.

Meer informatie

De meestgestelde vragen voor zorgvrijwilligers en zorgorganisaties zijn op een rijtje gezet.

Voor aanvullende vragen over het regionaal contactpunt of andere arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van corona kunt u contact met ons opnemen via contactpunt@care2care.nl of bellen met 0182 – 356035.

Algemene Voorwaarden_Extrahandenvoordezorg_versie 1 0_ april 2020